Индивидуални консултации – запази час

Индивидуалните консултации могат да бъдат извършени в лична среща, скайп или друг вид интернет връзка. 

Върху какво можем да работим:

  • депресивни състояния, тъга, мъка, отчаяние, подтиснатост, засилена тревожност;
  • сложни житейски ситуации, предизвикващи негативни емоции;
  • страх, стрес, загуба, фобии, алергии;проблемни и конфликтни взаимоотношения;
  • липса на увереност и взимане на решения;
  • кариера, бизнес развитие, пари;стари самосаботиращи вярвания.
Как протича една консултация и какво да очаквате?

Преди консултацията, клиентът попълва задължително два входящи въпросника за информирано съгласие и обработка на личните данни, които ще му бъдат предоставени. Консултацията включва първоначален опознавателен безплатен разговор, в който определяме как ще работим. При прилагането на Техниките за емоционална свобода, клиентът получава насоки и информация как работят. Те са най-ефективни за подобряване на качеството на живот, самоусъвършенстване, елиминиране на множество проблеми, психологически дефицити, както и физически неразположения и заболявания. Съвсем лесно, бързо и без напрежение ТЕС премахват физическите, емоционалните и умствените бариери за правилното протичане на енергията на клетъчно ниво. Това позволява организма да възстанови енергийния си баланс и да заработи оптимално. Процеса се осъществява чрез потупвания – стимулиране на определени точки на лицето, тялото и ръцете, докато в същото време човек е настроен емоционално и мисловно към проблема, който желае да бъде отработен. Моята роля като консултант е да ви подкрепя, преведа и мотивирам при справянето с поставения въпрос, но клиентът сам избира посоката, в която да поеме. Отнасям се към Вас и нашата работа с уважение, честност и доверие. Осигурявам безопасно пространсво, в което Вие да се чувствате спокоен/спокойна и свободен/свободна да говорите и да работим върху това, което Ви тревожи. Всяка сесия е с продължителност 60-90 мин. в зависимост от конкретната ситуация. И като допълнение – работата с ТЕС  не отменя нуждата от психотерапия, лечение и лекарства. Назначаването и спирането на лекарства и терапия се извършва само от оторизираните лица(терапвети, лекари). 

ПЛАЩАНЕ, СРОКОВЕ И ПАКЕТИ

При необходимост от по-продължителна ралота или поставяне на повече въпроси и казуси за разрешаване, можете да изберете пакет от три и пет сесии. Всички консултации и пакети се заплащат преди първата сесия по банков път, ePay или ИзиПей.

За допълнителна информация, въпроси и записвания, свържете се с мен.

При желание от страна на клиента, консултацията може да бъде записана на аудио файл за лични нужди на клиента и самостоятелна работа. За увеличаване на ефективността от нашата работа ще получавате задачи за самостоятелна подготовка, които да изпълнявате.

Права и задължения на клиента:

– Да спазва уговорения час. Ако има промяна да уведоми практика по телефона предварително, по възможност в деня преди срещата.
– Да бъде напълно откровен и да споделя честно информацията за постигнатите резултати или липсата на такива.
– Ако се появи безспокойство, или дискомфорт от начина на работа, да уведоми практика/коуча възможно най-скоро.

Информация за банков превод

Получател: „Арктур 63” ЕООД
Банка: Райфайзен Банк

IBAN: BG63RZBB91551011575272
BIC:RZBBBGSF
Основание: консултация/пакет, три имена

Плащане на каса на EasyPay
КИН: 1568432429
Основание: три имена

Когато плащате на каса на EasyPay, продиктувайте КИН-номера с основание за плащане – трите ви имена.

Жива Астро Мандала с Бойка Боянова и Силвия Маринова

Това е уникална, много различна и силно магическа практика, която с моята колежка нарекохме Жива Астро Мандала.
• Тази практика се провежда всики месец. 
• Датите за провеждане ще се обявяват чрез отделно събитие. 
 
Това, което виждаме в Голямото Огледало, т.е. в нашия живот – било то проблем или щастие, е отражение на нещо, натиснато, изпято вътре в нас. Някаква деформация, структура, енергиен камък или обратното – нашето самоуважение, обич, подкрепа, помощ.
 
Защо Мандала?
Различните форми и варианти на мандалите се явяват в различни аспекти на живота ни. Във формите на земята, слънцето, луната, в общуване, в семейните и приятелските ни отношения, във всяка житейска сфера. 
Живата Астромандала е изображение на енергийно поле, което се създава от безграничните възможности на пространството и отразява нашите избори в определен период от живота ни.
 
Защо Астро?
Астро защото като инстромент в тази практика вашата собствена астрологична натална карта.
 
В момента на нашето раждане, планетите, като символи на енергиите, в голяма степен определят нашият характер и бъдещият ни живот, запечатан върху наталната ни карта. Защо ли? Защото какъвто е нашият характер, такъв е и нашият живот! Ако се страхуваме от новото, щастието винаги ще бяга от нас на една-две или три ръце разстояние.
 
Но ние се развиваме всяка минута, НИЕ СМЕ ХИЛЯДОЛЕТЕН ПРОЦЕС!
Можем да кажем, че развиваме и своите планети.
 
В „Плодовете на дървото на живота”, Омраам Микаел Айванов казва: „Ако имате хороскоп, който съдържа много лоши аспекти, не трябва да виждате в това абсолютна предопределеност. Защото знайте, че човешкият Дух е над астрологичния хороскоп, над звездите, над звездите и техните влияния, над кармата, над всичко. Духът е свободен, той е всемогъщ. Каквато и съдба, която са ви начертали звездите, вие трябва да знаете едно нещо: над съдбата, в една висша, възвишена и недостъпна област, царуват вашият Дух и съдбата нищо не може да направи срещу него.”
 
Да създадеш среда на щастие в себе си означава да направиш основна ревизия на начина си на мислене, реагиране, вярване, на хората и влиянието им върху съзнанието ти, на всички ежедневни избори и на самия теб – какво попиваш, какво произвеждаш и какво отказваш да пуснес.
 
С подреждане на Живата Астро Мандала, ти сам сътворяваш настоящата си реалност. Астралната ти натална карта ти показва активните планети и тяхното влияние в сегашния момент. С помощта на специфични похвати от Енергийната психология, всеки сам стига до собствените си осъзнавания, ограничения и самосаботажи, като намира най- работещите за него начини за освобождаване и трансформация за постигане на вътрешен мир и сбъдване на своите мечти с повече лекота.