На кратко за Енергийната психология
Енергийната психология е ново направление в психологията, обединяващо източните практики и западния опит и основополагащото твърдение на Енергийната психология е, че емоционалното здраве, професионалният успех и удовлетворението от живота, могат да бъдат значително подобрени от балансиране на енергията, която ги регулира.

Енергията е в основата на всичко. Тя протича в нашето тяло през различни канали и енергийни центрове и е в непрекъснато взаимодействие с клетките, тъканите, органите, настроението и мислите ни.

Тя включва оценка и третиране на психологични проблеми, чрез биоенергийните системи на нашето тяло. Подобно на съвременната психотерапия, използва стандартни терапевтични елементи, като осъществяване на рапорт, изслушване и дискусия, но добавя и допълнителни инструменти, които обръщат специално внимание на връзката между физическо, енергийно тяло и емоции, мислите, намерението и духовността.

– Разнообразието от методи на Енергийната психология са приложими в различни ситуации, като ефективно средство помощ и самопомощ емоции като страх, срам, тревожност, вина, завист и други.

– Промяна на вреднинавици и нежелано поведение, в това число и безсъние води до подобряване на собствената ефективност, успех и благополучие, усилва способностите заизпитване на щастие и радост от живота, подобрява контролът върху емоциите, начините на комуникация и приемане на другите, както и състоянието на вътрешно спокойствие и увереност.

-Методите на енергийната психология са сред най-бързите и ефективни методи за подобряване на качеството на живот, самоусъвършенстване, справяне с множество психологически проблеми, както и физически неразположения. Ако сте изправени пред предизвикателства и трудности; ако сте недоволни от живота си и искате промяна; ако преминавате през сложна житейска ситуация, чувствате се стресирани и напрегнати; ако сте тревожни, страдате от безсъние и хронична умора; ако имате занижена самооценка и липса на мотивация; ако се опитвате да промените вярвания, които вече не работят за Вас, но все още се борите и не знаете как да постигнете лесен и дълготраен ефект, опитайте методите на Енергийната психология.

За да вземеш своето БЕЗПЛАТНО Ръководство за вътрешен мир и емоционална свобода трябва само да въведеш своя e-mail и до няколко минути ще получиш ръководството на пощата си. Лесно и бързо 🙂