САЙ КЕЙ/PSYCH-K®

САЙ КЕЙ е метод с изключително практичен и директен подход за промяна на подсъзнателните себеограничаващи вярвания създаден от психолога Робърт Уйлямс. Той използва откритията на епигенетиката, невробиологията и приложната кинезиология. Сай Кей балансирането е метод създаден за да подпомогне балансирането на двете мозъчни полукълба и да доведе до така нареченотосъстояние на цялостна мозъчна дейност “. САЙ-КЕЙ е уникален и директен начин за препрограмиране на подсъзнанието с нови подкрепящи подсъзнателни вярвания. Балансирането създава потенциала, но вие сте тези, които създавате резултатите.